© Copyright Hobby&Co VOF 2015 – 2018. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (www.hobbyco.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Hobby&Co VOF of zijn gelicenseerd aan Hobby&Co VOF.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door 100% Verrassend! of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Hobby&Co ”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Eigendomsrechten van de foto’s en afbeeldingen op deze website
© copyright Hobby&Co
De foto’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf is het niet toegestaan om deze foto’s te kopiëren, te downloaden, te reproduceren, te manipuleren, op te slaan in een te downloaden formaat, te projecteren, uit te zenden, te wijzigen, te gebruiken of openbaar te maken op welke wijze dan ook.

Deze beelden zijn niet Royalty Vrij en zijn niet in het publieke domein. Gebruik van een beeld als basis voor een ander fotografische concept, verhaalconcept, webshop of anderszinds is een schending van het auteursrecht.

Blog afbeeldingen
Diverse afbeeldingen op deze website zijn eigendom van Freepik.com en zijn auteursrechtelijk beschermd. Hobby&Co heeft toestemming voor gebruik met vermelding van de naam van de auteur. Het betreft de volgende afbeeldingen:
1. Designed door Freepik
2. Designed door Freepik
3. Designed door Freepik

Afbeelding verwerkt in het Hobby&Co Sinterklaas logo is eigendom van www.vecteezy.com

  • No products in the cart.